За контакти: +359 884 919 208
Безплатна доставка при поръчки над 149 лв.
Проект на поливна система

Меню

Подготовка зимни култури
Категория: Градина

Подготовка за зимните култури

качена на: 22 Ноември 2015

От зимните култури, които се засяват през есента, най-голямо значение в България имат пшеницата и ечемикът, а в по-ниска степен - ръжта, тритикалето, рапицата, макът и някои зимни предкултури, като граха. Те се засяват от втората половина на септември до края на октомври. Зимните култури се отглеждат след различни предшественици, които се различават по технология на отглеждане и време на прибиране. Ето защо обработката на почвата за зимните култури зависи от вида на обработките за предшественика, срока на неговото прибиране и състоянието на почвата, като влажност, заплевеленост и уплътненост.

Какво е най-важно при обработката на почвата:

- Най-горният почвен слой, който е между 6-8 см да е разрохкан и наситен, тъй като буците затрудняват равномерната сеитба.
- Почвата да е добре улегнала и под дълбочината на засяване да е създадено твърдо легло за семената, така те попадат на еднаква дълбочина и дружно поникват.
- По-пълно да са заорани плевелите, растителните остатъци от предшественика и торовете.

Специфики на правилната обработка на почвата след ранни предшественици:

Качеството на предсеитбената обработка на почвата след ранните предшественици зависи от срока, дълбочината и начина на нейното извършване след прибиране на предшественика. Когато в почвата има достатъчно влага, непосредствено след прибирането на предшествениците може да се извърши оран на дълбочина 18-20 см. Едновременно с оранта се извършва брануване за разрошване на буците и изравняване на почвената повърхност. Когато след прибирането на предшественика почвата е суха и е заплевелена с многогодишни плевели, извършва се по плитка оран - на 10-15 см. Изискването е оранта да се извършва на такава дълбочина, при която не се образуват буци, тъй като тяхното разбиване изисква допълнителни обработки и разходи. След първата обработка до сеитбата на зимните култури, което за период от 2 до 4 месеца, в зависимост от заплевеляването на почвата се извършват 1-2 междинни обработки. При силно заплевеляване площите се култивират или дискуват на 10-12 см, а когато се е образувала почвена кора след проливни дъждове, те само се брануват. Когато зимните култури се засяват след житни стърнищата се обработват като след ранни предшественици. Непосредствено след жътвата стърнището се изорава на дълбочина около 20-22 см с едновременно брануване или дискуване за наситняване и заравняване на почвата.

Специфики на правилната обработка на почвата след късни предшественици:

Основните предшественици за зимните култури са късните окопни култури, като царевицата, слънчогледът, соята, цвеклото, картофите и памукът. Те се прибират през септември и октомври и това скъсява времето за извършване на предсеитбената обработка. Обработката на почвата след тези предшественици често съвпада със засушаване и при оран с плуг се образуват буци. Сеитбата след такава обработка е некачествена и семената се засяват на различна дълбочина и не поникват дружно. Начините и дълбочината на предсеитбената обработка за зимните култури след късните предшественици се определят от изискването за довеждане на почвения повърхностен слой във физично състояние, което осигурява оптимална сеитба и дружно поникване на семената.
В повечето случаи тези изисквания се постигат по-добре с плитка обработка на почвата. В резултат на по-плитката обработка между 8-10 см се създават благоприятни условия за качествена сеитба, равномерно поникване, добро вкореняване и презимуване на растенията и в повечето случаи се получават по-високи добиви. При наличност на влага и на многогодишни плевели обаче се препоръчва да се оре на 16-18 см с едновременно брануване или дискуване. Когато по време на прибирането на предшественика почвата е суха, за да се избегне образуването на буци е необходимо да се извърши плитка обработка. Нейното качество е по-добро, когато обработката се извърши с дискови плугове или брани, които разрохкват почвата на дълбочина 8-10 см. Резултатите от дискуването са толкова по-добри, колкото площта е по-добре очистена от растителни остатъци и по-малко е заплевеляването.

Как да обработваме различните видове почви:

В районите, подложени на ерозия, дисковите оръдия може да се заменят с култиватор разрохквач, с който почвата се обработва на 10-12 см, а растителните остатъци остават на повърхността. При рохкави и с лек механичен състав почви, чисти от плевели, предсеитбената обработка може да се замени с директна сеитба, извършвана със специални сеялки.