За контакти: +359 884 919 208
Безплатна доставка при поръчки над 149 лв.
Проект на поливна система

Меню

Гаранционни условия

Гаранционият  период за всички физически лица е 2 години, а за всички юридически лица е 1 година.
Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставка.
За предявяване на рекламация е необходимо да пазите  касовата бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката.

Не се уважават рекламации при следните условия:
•    Дефекти, причинени от използване или поддръжка, неотговаряща на инструкциите на продукта.
•    Неподходящи условия за съхранение; среда  неподходяща за продуктите.
•    Механични увреждания на продукта / попадат частите, които в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради неправилна поддръжка и експлотация ,работа без или със силно замърсени води и  филтри, наранени повърхности  в следствие на неуместна намеса.
•    Неспазване на инструкциите за ползване и експлоатация.

Срока за решение на рекламация Стабил Агро Трейд по преявената претенция е в рамките на предвидения от закона срок от 30 календарни дни  по силата на чл. 113, ал. 2 от ЗЗП.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.