РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Система за капково напояване - с. Црънча

поле с плодови дръвчета и изградено капково напояване

За обекта ни в с. Црънча изградихме капково система от - капкови маркучи с външни капкообразуватели с вградени регулатори за налягане. Инсталацията е изпълнена с поливни тръбопроводи на Ф20 и автоматизация на поливния процес. Изискване на клиента бе и монтирането на сензор за дъжд, забраняващ поливния цикъл при наличие дъждове.