РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Система за капково напояване на зеленчуци - с. Голям Чардак

Система за капково напояване на зеленчуци - с. Голям Чардак

Система за капково напояване на зеленчуци с многосезонни капкови маркучи Adritec Ф16/2/30 см.