РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Овощни насаждения - гр.Силистра

Цистерна и изградена към нея система за капково напояване на площ от 250 дка. при трайни насаждения с многосезонни капкови маркучи

Информация за проекта:

Система за капково напояване на площ от 250 дка. при трайни насаждения с многосезонни капкови маркучи. Проекта е изграден като хидро мелиоративно съоръжение с два помпени агрегата. Потопяема помпа пълни хоризонтални и вертикални, скачени, изравнителни съдове на повърхността с вода от 140 м. дълбочина. Посредством наземна помпа поливната вода се отвежда до отделните поливни участъци. Поливната система е оборудвана със филтърна група от дисков и хидроциклонен филтър както и със система за торовнасяне.