РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Микродъждуване - гр.Раковски

Поле с насаждение и капкови маркучи

Информация за проекта:

Система от микро дъждовални апарати, монтирани на подпорна конструкция.