РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Ландшафт - Юстина

поле с гроздови насаждения и роторни разпръсквачи

Информация за проекта:

Автоматизирана ландшафтна поливна система с роторни разпръсквачи. Проекта е реализиран в парк – лозе на площ над 15 дка.