РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване на трайни насаждения с праскови - гр. Брацигово

поляна с капков маркучи

Екипът проектанти на Стабил Агро Трейд проектира и монтира система за капково напояване на праскови в гр. Брацигово. Капковото напояване е много подходящ начин за поливане на трайни насаждения с овошки и други растения.

При инсталацията на системата екипът ни препоръча употребата на многосезонния капков маркуч Adri PC, който е по-подходящ за наклонени терени в сравнение с други многосезонни маркучи.

Захранването с вода в случая става посредством два скачени съда с общ обем от 10 000 литра. Пълненето им с вода се осъществява посредством открит водоизточник, затова като част от поливната система има поставена филтърна група от пясъчен филтър и дисков филтър. Монтирана е също система за торовнасяне посредством вертикален торосмесител.