РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване на маслодайни рози - гр. Брацигово

Капково напояване на масив от био сертифицирани маслодайни рози в землището на гр. Брацигово. Системата е изградена с капкови маркучи с регулатори на налягането -  PC Ф16/2/30 см., поради това че насаждението се намира на наклонен терен. Към комплектуването на поливната система е монтиран и вертикален торосмесител 60 литра, за торене на насаждението с био сертифицирани водоразтворими торове.