РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване на цветни лехи

Капково напояване на цветни лехи

Представена е и система за капково напояване с многосезонни капкови маркучи функционираща при трайни насаждения и при аранжирани цветни лехи.