РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване хотел - гр. Хисаря

Двор на хотел с изградена система за напояване

Автоматизирана ландшафтна поливна система изпълнена с роторни и дефлекторни разпръсквачи със спрейърни и роторни дюзи K-Rain. Системата е изградена около външен басейн и допълва общия облик на прилежащите площи на хотела.