РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване - с.Момино

Поле с насъждения, хидроциклон, помпа и маркучи за напояване

Информация за проекта:

Капково напояване с многосезонни маркучи с вградени капкообразуватели при трайни насаждения – млада черешова градина. Системата е комплектована с филтърна група от дисков и хидроциклонен филтър.