РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване - гр.Пещера

Градина с овошки и капкови маркучи

Информация за проекта:

Система за напояване при трайни насаждения – ябълки с голяма гъстота на засаждане. Заданието е изпълнено изцяло с външни капкообразуватели.