РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капково напояване - гр.Силистра

Лозови масиви и капкови маркучи

Информация за проекта:

Изградена е система за капково напояване на лозови масиви от винени и десертни сортове грозде с многосезонни маркучи. Системата се захранва посредством бензинова моторна помпа. Капковите маркучи са монтирани на носещ тел с оглед безпрепятствени вътре редови обработки.