РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Капкова система на градина със сини сливи - с. Катуница

зелена градина със сини сливи, капково напояване

Капково напояване с многосезонни капкови маркучи на овощна градина - сини сливи с. Катуница. Направление "Поливни системи - проектиране и монтаж" състави проект по предварително зададени параметри на терена - водоизточник, растителност, размери и форми.След одобрения проект  екипът ни престъпи към реализация. За изграждането на системата бяха използвани:
- капкови маркучи Adritec
- филтърна група, за пречистване на водата, като по този начин се гарантира по-дългия експлоатационен живот на системата и нейните компоненти
- фитинги и съединителни елементи Elysee