РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Градински център

Градина с полски насъждения и поливна система

Информация за проекта:

Проект реализиран по задание на клиент с участък за дъждуване посредством роторни потъващи разпръсквачи, монтирани върху алуминиеви триноги и участък с капково напояване на растения в контейнери. Системата е с автоматизиран поливен цикъл.