РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Демонстрационно поле - с. Брестник

Градина с цъфнали цветя и микродъждувален апарат

Информация за проекта:

Поливна система с потъващи разпръсквачи, обхващаща различни видове – роторни и дефлекторни, представени от различни марки. В проекта има реализирана система за микро дъждуване на цветни лехи. Представена е и система за капково напояване с многосезонни капкови маркучи функционираща при трайни насаждения и при аранжирани цветни лехи.