РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Дъждуване зеле - с. Калековец

Поле с полско зеле и дъждувална система за напояване

Информация за проекта:

Стационарна, наземна поливна система изградена по квадратна схема с дъждовални апарати, микро тръби и високи колчета. Този метод за напояване е изключително подходящ при отглеждане на листни зеленчуци.