РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Автоматизирана ландшафтна поливна система - с. Добровница

Автоматизирана ландшафтна поливна система - с. Добровница

Автоматизирана ландшафтна поливна система. Използвани са дефлекторни разпръсквачи Rain S020, както и контролер и ел. магнитни клапани на Rain. Капкови маркучи Adritec PS 16/2/30 см. за цветни лехи.