РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Автоматизирана ландшафтна поливна система - с. Дълбок Извор

Автоматизирана ландшафтна поливна система - с. Дълбок Извор

Автоматизирана ландшафтна поливна система. Използвани са роторни разпръсквачи Rain S05 и дефлекторни разпръсквачи Rain s020, контролер и ле. Магнитни клапани Rain. В обекта има вложени капкови маркучи Adritec PC 16/2/30 см. , както и миркодъждувални апарати за напояване на цветни лехи.