Поливни системи

Вътрешен нипел намалител (ВРН) /вътрешна - външна резба/

Структура:
- Поцинкована чугунова втулка с външна - вътрешна резба

Приложение:
- Служи за редуциране на вътрешен резбови размер до по-малък

 
 
 
* Фирма Стабил Агро Трейд въведе изцяло нов онлайн инструмент „Поискай оферта“, с цел да ти предложи най-добрите цени в зависимост от посочените от теб количества.