Проектиране

Проект и монтаж на ландшафтни системи

цветна градска леха с инсталирани роторни разпръсквачи

рите етапа на проектирането на вашата автоматизирана система от екипа на Стабил Агро Трейд

Първа среща
Дългогодишният ни опит ни показва категорично, че успешното проектиране винаги е свързано с превъплъщаване на идеята на нашите клиенти и намиранете на методите за нейната реализация от наша страна. Целта на всеки един проект, по който работим, е да онагледи и предвиди всички аспекти засягащи качественото и икономично изграждане на дадените обекти, както и тяхното безопасно експлоатиране, лесно поддържане и дълготраен ефект. По време на първата Ви среща с нашите проектанти, Вие бихте могли да получите ценна и професионална информация за различните видове напоителни системи, тяхното най-ефективно приложение, поддръжка и правилна експлоатация

Заснемане на обекта
Извършваме подробен оглед на мястото по време, на който измерваме площта, отбелязваме всеки ключов аспект за нея, разположение, изглед, светлина, вид на почвата и климатични условия. Измерват се детайлно всички разстояния, както и важни архитектурни елементи и отстояния от сгради или съоръжения със съответния набор от инструменти за целта. След това създаваме списък с важните фактори, които трябва да бъдат включени в нашия проект, за да се гарантира, че проектните зелени площи ще съответстват на функционалните и визуални изисквания на Вас, нашите клиенти.

Изготвяне на проект
Екипът ни изготвя проект на базата на уточнени изисквания и съпътстващи фактори - бюджет, срок, определен за изготвяне на самия проект и реализацията му. Следващата стъпка е да се подбере подходящият тип напояване (повърхностно, дъждообразно, микронапояване, подпочвено), съобразен с характерните изисквания на растителността. Извършва се цялостен инженеринг на поливния участък - трасиране на транспортната и разпределителната мрежа, както и хидравличното й оразмеряване (дебити, напор, хидравлични загуби). Проекта се представя и след финално одобрение се преминава към изпълнението му.

         


В автоматизираните системи, изграждани от Стабил Агро Трейд се влагат едни от най-новите и иновативни продукти на световните компании Rain, Italy и Rain Bird. Дългогодишният ни опит с тези системи ни показва, че те са изключително интуитивни, лесни за поддръжка, дори нашите клиенти сами могат да се справят с някои от повредите без необходимостта на специфични инструменти. Програматорите и разпръсквачите имат дълъг експлоатационен период, изработени са от висококачествен материал и са предпочитани от нашите клиенти заради лесните си операционни системи.


Трасиране, монтиране и пускане в експлоатация!

За да започне същинският монтаж, преди това е необходимо теренът да бъде подготвен – фрезован, подравнен и с унищожена плевелна растителност. 

  • Следва трасиране на площите за извършване на изкопни работи. Полагане на тръбната мрежа, монтиране на фитинги, кранове, електро-магнитни клапани и различни видове потъващи разпръсквачи, както и изводи за капково напояване или хидранти за водовземане. 

  • Подвързване на инсталацията към водоизточника и монтиране на филтрираща система. 
  • Окабеляване и монтаж на контролер и сензор за дъжд за автоматизиране на поливния процес, когато системата няма да се управлява ръчно. 
  • Промивка и хидравлични проби.
  • Поставяне на декоративни шахти върху командните възли.  
  • Настройки на потъващите разпръсквачи.  
  • Тест на поливната система в ръчен или автоматичен режим