Проектиране

Монтаж на напоителни системи

Монтаж на капкови и ландшафтни системи за вашата градина, дом, хотел и бизнес, монтажист на капково напояване поставя маркучи

Основната цел на ландшафтната поливната система е да осигури оптимални водни количества за напояване на тревните площи. По този начин се гарантира нормалния растеж и развитие на тревния чим. Неправилното изграждане и настройки на поливните кръгове от напоителната системата може да рефлектира неблагоприятно върху общото израстване и визия на зелените площи.

Благодарение на дългогодишния си опит в проектирането и изграждането на поливни инсталации, екипът на Стабил Агро Трейд предлага на своите клиенти оптимални решения и индивидуални проекти за техните тревни площи.

Етапи на изграждане:

- Предоставяне на изходни данни за участъка, който ще подлежат на напояване. Това е етапът, в който се дава информация за граничните размери на терена, място и тип на водоизточника, съществуваща постоянна растителност и др.
- За да започне същинският монтаж, преди това е необходимо теренът да бъде подготвен – фрезован, подравнен и с унищожена плевелна растителност.
- Следва трасиране на площите за извършване на изкопни работи.
- Полагане на тръбната мрежа, монтиране на фитинги, кранове, електро-магнитни клапани и различни видове потъващи разпръсквачи, както и изводи за капково напояване или хидранти за водовземане.
- Подвързване на инсталацията към водоизточника и монтиране на филтрираща система.
- Окабеляване и монтаж на контролер и сензор за дъжд за автоматизиране на поливния процес, когато системата няма да се управлява ръчно.
- Промивка и хидравлични проби.
- Поставяне на декоративни шахти върху командните възли.
- Настройки на потъващите разпръсквачи.
- Тест на поливната система в ръчен или автоматичен режим.