Проектиране

Проект по задание на клиента

Проектиране на напоителни системи по задание на клиента, тревна площ с изградени роторни разпръсквачи

Направление „Поливни системи” при Стабил Агро Трейд ЕООД разполагаме с високо квалифицирани специалисти в областта на поливното земеделие. Дългогодишният опит и професионалните познания в сферата на агрономията и хидро мелиорациите винаги са били в услуга на клиентите ни. Ние предлагаме проектиране и изграждане на поливни системи в земеделието. Нашият екип ще намери индивидуално решение на проблема свързан с поливането на вашата зеленчукова или овощна градина. Ще предложим най – пълноценния начин, как рационално да полеете вашите зелени тревни площи и цветни лехи


Какво представлява изкуственото напояване?

Напояването е изкуствено снабдяване на селскостопанските култури с недостигащите количества вода чрез инженерно-технически съоръжения, наречени напоителни системи. Чрез напояването се регулира и се поддържа в оптимални граници почвената влажност в активния почвен слой и се навлажнява приземния въздушен слой.

Етапи на проектиране:

Извършва се цялостен инженеринг на поливния участък - трасиране на транспортната и разпределителната мрежа, както и хидравличното й оразмеряване (дебити, напор, хидравлични загуби);
- Подбор на подходящия тип напояване (повърхностно, дъждообразно, микронапояване, подпочвено), съобразен с характерните изисквания на селскостопанските култури;
- Изчисляване на  поливният режим, особеностите на терена, почвените и климатичните условия.

Под внимание се взима източника на вода (открити и подземни) и отстоянието до поливните участъци. Прави се избор на система за торовнасяне, помпен агрегат и филтърна група за пречистване на поливните води съобразни с оразмеряването на поливната система.>