Контакти

Представителен магазин

Стабил Агро Трейд
Отдел Поливни системи
бул. Цариградско шосе № 53,
    4006 Пловдив, пк. 45
Тел./Факс:+359 32 280 067
Търговски представител:+359 887 723 208
Проектант:+359 885 958 076