За контакти: +359 884 919 208
Безплатна доставка при поръчки над 100 лв.
Проектиране и монтаж

Меню

Многосезонен маркуч за капково напояване ADRITEC MINILINE

Този продукт е извънгабаритен и е със специфични условия на доставка.
Избери Разстояние между капкообразувателя (cm)
Параметри Всички параметри на избрания продукт.
Брой

Модификации

Код Разстояние между капкообразувателя (cm) Размер (mm) Плътност (mil) Налягане (bar) Дебит за капкообразувател (l/h) Ролка (m) Вид маркуч Количество Цена
21MN162020 20 16 0,9 1,0 2 400 Многосезонен маркуч 182.40 лв.
21MN162030 30 16 0,9 1 2 400 Многосезонен маркуч 160.00 лв.
21MN162040 40 16 0,9 1 2 400 Многосезонен маркуч 152.00 лв.
21MN162060 60 16 0,9 1 2 400 Многосезонен маркуч 124.80 лв.
21MN1620100 100 16 0,9 1 2 400 Многосезонен маркуч 120.00 лв.
Код 21MN162020
Разстояние между капкообразувателя (cm) 20
Размер (mm) 16
Плътност (mil) 0,9
Налягане (bar) 1,0
Дебит за капкообразувател (l/h) 2
Ролка (m) 400
Вид маркуч Многосезонен маркуч
Брой
ЦЕНА 182.40 лв.
Код 21MN162030
Разстояние между капкообразувателя (cm) 30
Размер (mm) 16
Плътност (mil) 0,9
Налягане (bar) 1
Дебит за капкообразувател (l/h) 2
Ролка (m) 400
Вид маркуч Многосезонен маркуч
Брой
ЦЕНА 160.00 лв.
Код 21MN162040
Разстояние между капкообразувателя (cm) 40
Размер (mm) 16
Плътност (mil) 0,9
Налягане (bar) 1
Дебит за капкообразувател (l/h) 2
Ролка (m) 400
Вид маркуч Многосезонен маркуч
Брой
ЦЕНА 152.00 лв.
Код 21MN162060
Разстояние между капкообразувателя (cm) 60
Размер (mm) 16
Плътност (mil) 0,9
Налягане (bar) 1
Дебит за капкообразувател (l/h) 2
Ролка (m) 400
Вид маркуч Многосезонен маркуч
Брой
ЦЕНА 124.80 лв.
Код 21MN1620100
Разстояние между капкообразувателя (cm) 100
Размер (mm) 16
Плътност (mil) 0,9
Налягане (bar) 1
Дебит за капкообразувател (l/h) 2
Ролка (m) 400
Вид маркуч Многосезонен маркуч
Брой
ЦЕНА 120.00 лв.

Описание

Многосезонен капков маркуч с капкообразувател тип лабиринт, с няколко изхода за по - дълъг период на експлоатация и равномерно водоразпределение.
Използван при отглеждане на зеленчукови култури на открити площи и оранжерии, както и при напояване на трайни насаждения - овощни градини, лозя и др.

Многосезоните капкови маркучи изискват налягане съответващо на модела:
- Маркучи със стандартен капкообразувател – работно налягане до 1 бар;
- Маркучи с компенсаторен капкообразувател  – работно налягане до 3,5 бара.

* При използване на водоизточник питеен водопровод е необходимо регулиране на входящото налягане в поливната система.

Производител - Гърция 

 

Описание

Многосезонен капков маркуч с капкообразувател тип лабиринт, с няколко изхода за по - дълъг период на експлоатация и равномерно водоразпределение.
Използван при отглеждане на зеленчукови култури на открити площи и оранжерии, както и при напояване на трайни насаждения - овощни градини, лозя и др.

Многосезоните капкови маркучи изискват налягане съответващо на модела:
- Маркучи със стандартен капкообразувател – работно налягане до 1 бар;
- Маркучи с компенсаторен капкообразувател  – работно налягане до 3,5 бара.

* При използване на водоизточник питеен водопровод е необходимо регулиране на входящото налягане в поливната система.

Производител - Гърция