За контакти: +359 884 919 208
Безплатна доставка при поръчки над 149 лв.
Проект на поливна система

Меню

Водна помпа за градината
Категория: Поливни системи

Водните помпи: какво е важно да знаем за тях при употреба в градината и бита

качена на: 11 Април 2021
Можете ли да си представите съвременното напояване без употребата на водна помпа? Едва ли… Ако все още се налагаше ръчно, чрез кофи и на рамене, да пренасяме вода за градината, модерното земеделие със сигурност нямаше да е това, което е днес.

И понеже знаем, че във всяка градина или жилищна сграда има поне една водна помпа, днес ще разгледаме подробно основните видове такива с техните характеристики, специфики и приложения.

Навигационни линкове:

1. Същност на водните помпи
2. Приложение на водните помпи
3. Видове водни помпи
4. Как да изберете помпата за вашите нужди

Същност на водните помпи

Помпата е механично устройство, чиято основна цел е транспортирането на флуиди с различна плътност и състав. Това ги прави широко приложими в сферата на напояването, водоснабдяването за битови и промишлени цели, както и за различни цели в индустрията. Когато пренасяният флуид е вода без наличие на абразиви в нея, говорим за водни помпи.

Помпите се различават най-вече по механизма си на задвижване (обикновено бутален или ротационен), както и от начина си на захранване (ръчно, чрез електричество или двигател).

Поради голямото разнообразие от модели помпи на пазара, изборът на правилната такава, често е предизвикателство. Ето защо екипът на Стабил Агро Трейд е на разположение за консултация с експерт относно вашата нова водна помпа или проект на поливна система.

Техническите характеристики на помпата са важен фактор и трябва умело да тълкувате всеки от тях. Ето най-значимите:
 • РАЗМЕР – това е цолажът на входа и изхода на помпата, към които най-често се свързва смукателен маркуч със същия размер; 
 • ДЕБИТ – показва какъв обем вода помпата пренася за единица време, измерва се в m3/h; по-добре е да гледате работния дебит за сметка на максималния, защото така помпата няма непрестанно да работи на максимални мощности и ще удължите живота ú;
 • МОЩНОСТ – колкото по-мощна е помпата, толкова повече вода може да транспортира, но също така харти повече електроенергия; 
 • ДЪЛБЧИНА НА ЗАСМУКВАНЕ – при надземните помпи това е максималната дълбочина, до която помпата може да засмуче вода, например, при изпомпване от кладенец; 
 • ВОДЕН СТЪЛБ – показва разстоянието, до което помпата може да достави водата, като е обратно зависимо от дебита; като колкото по-къс е водният стълб на помпата, толкова по-висок е дебитът ú, и обратното;
 • МАТЕРИАЛ – важно е материалът, от който е изработен корпусът на помпата, да е здрав, за да издържа на външните влияния, но също така и материалът на всички вътрешни части като работно колело, намотки, ротор, мотор и т.н. 
 • СКОРОСТ – показва скоростта, с която моторът на помпата се върти и завихря водата; измерва се в rpm (revolutions per minute), като стандартна надземна помпа е със скорост от 2800 rpm;
 • ТЕМПЕРАТУРА – повечето водни помпи работят с течности на стайна температура до 35°C, което е подходящо, ако използвате водата само за напояване; ако водоснабдяването е и за битови цели, тогава е подходяща помпа, която работи поне с течности до 60°C;
 • НАПРЕЖЕНИЕ – обърнете му внимание, за да съобразите напрежението в електрическата мрежа и ел. кръга, към който ще вържете и помпата с цел избягване на аварии; ако е необходимо, изберете помпа, снабдена със защита срещу промени в напрежението;
 • ЗАЩИТЕН КЛАС – пряко свързан е с условията на употреба на помпата; някои центробежни помпи имат защита на мотора IP44 т.е. срещу попадане на частици над 1 мм и водни пръски; IP54, най-често при хидрофорните системи, отговаря за частична пропускливост на прах и търпимост към водни пръски; IP68 при потопяемите помпи означава пълна защита срещу попадане на прах и вода.

Приложение на водните помпи

Водните помпи имат много широко приложение и решават редица предизвикателства, с които се сблъскваме. Най-често се използват за:
 • Захранване на напоителни системи в градината (капково напояване, ландшафтно поливане, дъждуване или друго);
 • Пренос на вода за битови и промишлени цели;
 • Водоснабдяване от кладенец или от подпочвени води чрез сондажна яма;
 • Водоподаване от резервоар;
 • Отводняване на открити или закрити пространства;
 • Повишаване на налягането във водопреносната мрежа.
   
Водни помпи за градината

Видове водни помпи

Водните помпи могат да бъдат различни видове в зависимост от приложението и начина си на устройство. Ето кои са основните видове.

Ръчни градински помпи 

Ръчните водни помпи са с опростена механика, което ги прави по-изгодни и по-лесни за поддържане в сравнение с електрическите или бензинови водни помпи. Използват се за изпомпване на вода от естествен водоизточник като кладенец или плитък сондаж, най-често до 7 метра. Този тип помпи са удобни за употреба на места, където е трудно или невъзможно да се прекара електроенергия. Тъй като водата се изпомпва ръчно, е препоръчително да се използват за битови цели, например водозахранване на къща или почивна вила, както и поливане на малка градина.

Ръчна помпа за вода за градината

Центробежни водни помпи 

Центробежните водни помпи са най-разпространеният вид надземни помпи с широко приложение в селското стопанство. Това е така, защото достигат висок дебит, благодарение на който могат да задоволят нуждите от вода в напоителните системи на промишленото земеделие.

Разбира се, количеството вода, което помпата може да пренася, е пряко обвързано и от нейния размер. Ето примерни зависимости между тези две характеристики:
 • При размер 1“ макс. дебит между 6 и 12 m³/h;
 • При размер 1 ½“ макс. дебит около 16 m³/h;
 • При размер 2“ макс. дебит до 30 m³/h;
 • При размер 3“ макс. дебит до 60 m³/h.
Характерно за този вид помпи е също, че работят с ниско налягане. В зависимост от модела, могат да изпомпват вода от кладенец или друг естествен водоизточник на вертикално разстояние до 18 м или дори 30 м

Голямо предимство на центробежните водни помпи е тяхната лесна поддръжка и ремонт при необходимост. Най-обикновените модели функционират чрез работно колело, монтирано върху вал и въртящо се в кожух. Течността се вкарва в центъра му и се улавя от лопатките на работното колело, ускорява се до висока скорост и се изхвърля от центробежната сила в корпуса и изпускателната тръба. Когато течността се принуди да се отдалечи от центъра, се създава вакуум и повече течност получава енергия от лопатките.

Именно механиката на центробежните помпи предполага няколко важни неща, които да запомните за тях, ако искате да удължите живота им на експлоатация:
 • Търсете помпи със здрави чугунен корпус, който да предпазва машината от външни влияния;
 • Работното колело трябва да е много здраво, като се препоръчва месингово такова;
 • Намотките на помпата е препоръчително да са медни, защото са устойчиви на скъсване;
 • Транспортирайте чиста вода, защото наличието на пясък или други абразиви могат да увредят помпата;
 • При стартиране на помпата нейното работно колело трябва да е потопено изяло във вода, в противен случай няма да успее да засмуче от течността и може да се стигне до повреди на механиката. Такива се избягват лесно чрез монтаж на възвратен клапан, който спира изтичането на водата от маркуча.
   
Центробежна помпа за вода за градината

Комплект: Напояване с центробежна помпи Gmax

Авторският КОМПЛЕКТ: Напояване с центробежна помпа включва помпа Gmax DK и още 6 прилежащи към нея артикула, включително 10 м PVC смукателен маркуч за вода и течности. Този комплект е предназначен за изпомпване на вода от кладенец или друг водоизточник.

Характеристиките на помпата в него са, както следва:
 • Размер: 1 1/2"
 • Монофазна със захранване  220-240V ~ 50Hz;
 • Скорост 2850 rpm;
 • Мощност до 0,75 kW;
 • Дебит до 16.2 м³/ч
 • Воден стълб до 18 м;
 • ​​​​​​​Максимална дълбочина на засмукване до 8 м.
Вижте във видеото по-долу всички продукти в комплекта и как да ги свържете правилно.

Периферни водни помпи

Периферните водни помпи приличат на центробежните по своята механика. Те също имат работно колело, което се задвижва чрез електрически мотор. Специфично е обаче, че това работно колело е снабдено с голям брой малки радиални лопатки от двете си страни. Разположено е по-близо до корпуса и когато водата минава през него и по концентричния канал, налягането се повишава постепенно.

Ето защо този вид водни помпи са приложими основно на места, където е необходимо да се транспортира малко количество вода, но под голямо налягане (до 6,5 bar). Това ги прави подходящи при напояване на по-малки градини и транспортиране на вода за битови цели.

По-мощните периферни помпи са със следните характеристики:
 • Мощност до 0,75 kW;
 • Дебит до 3 m3/h;
 • Максимална дълбочина на засмукване до 8 метра;
 • Воден стълб до 65 метра.
Относно поддръжката и спецификите им на употреба, важат същите правила, както при центробежните водни помпи.

Периферна помпа за вода за градината

Самозасмукващи водни помпи

Самозасмукващите водни помпи са друг много разпространен вид водни помпи. Те се използват широко за целите на земеделието и бита. Характерно за тях е, че създават и поддържат високо налягане, което ги прави подходящо решение при изграждане на дъждовални поливни системи с разпръсквачи дори за големи площи.

Специфично при самозасмукващите помпи е, че се нуждаят от обезвъздушаване само преди първия пуск. След като хидравличната им част се напълни изцяло с вода, там винаги остава наличие на такава, дори водата от маркуча да е изтекла или възвратният клапан да се е замърсил. Благодарение на това при следващото си стартиране помпата засмуква вода по-лесно, за разлика от центробежните помпи, които биха имали нужда от ново обезвъздушаване.

Самозасмукващите водни помпи са сравнително безшумни, надеждни и с ниска консумация на електроенергия.

В зависимост от механиката си тези помпи могат да бъдат:
 • Едностъпални самозасмукващи водни помпи – с едно работно колело в хидравличната си част и вграден ежектор;
 • Многостъпални самозасмукващи помпи – снабдени са с повече от едно колело в хидравличната си част и вграден ежектор; използват се при по-високи натоварвания, тъй като достигат по-високо налягане и дебит;
 • Самозасмукващи водни помпи с изнесен ежектор – изнесеният от помпата ежектор се монтира във водоизточника, в началото на смукателния тръбопровод, в следствие на което имаме две тръби, които влизат във водоизточника; дълбочината на засмукване на тези помпи достига 30 метра (при 8-9 м за едностъпалните и многостъпални самозасмукващи модели), което ги прави подходящи и за изпомпване от сондажи.
   
Самозасмукваща помпа за вода за градината

Комплект: Напояване със самозасмукваща многостъпална помпи Gmax

Комплект: Напояване със самозасмукваща многостъпална помпи Gmax също е съставен от експертите в областта на напояването от Стабил Агро Трейд. Той включва всички необходими артикули за водоснабдяване от водоизточник до 8 метра дълбочина в това число необходимите фитинги, възвратен клапан, филтър, 9 метра LDPE тръба и пресконтрол.

Характеристиките на помпата в комплекта са, както следва:
 • Размер: 1";
 • Напрежение: 220V / 50Hz (с термозащита);
 • Мощност до 0,75 kW;
 • Дебит до 5,4 м³/ч или 90 л/мин;
 • Воден стълб до 45 м;
 • Максимална дълбочина на засмукване до 8 м;
 • Температура на течността: до +40°C.
Вижте видеото по-долу, за да научите повече за два от най-търсените ни комплекта с включена водна помпа.

Хидрофорни помпени системиХидрофорна помпа за вода за градината и дома

Хидрофорните помпени системи се състоят от водна помпа, най-често самозасмукваща, с разширителен съд и механичен или електронен превключвател за налягане.

Използват се на места, където е необходимо поддържане на постоянно налягане във водоснабдителната система. Например, доставяне на чиста вода за дома или търговски сгради от водоизточници като водопровод, езеро, язовир, кладенец или резервоар.

Разширителният съд поддържа постоянен запас от вода, в следствие на което не се налага постоянно спиране и пускане на помпата при ниска консумация за домакински цели. Това регистрира икономии от електроенергия и удължава живота на помпата.

Ако са окомплектовани с пресостат, тези помпи се включват и изключват автоматично, като същевременно са защитени от работа на сухо.

Потопяеми водни помпи

Някои модели потопяеми водни помпи са известни още като дренажни помпи. Характерно за тях е, че за да функционират правилно, трябва да са изцяло потопени във водата, която ще се изпомпва.

Като технология този вид помпи приличат на многостъпални центробежни с тази разлика, че са вертикално ориентирани. Двигателят им е херметически затворен, така че да не попада течност при него и да го увреди. Поплавъците, с които повечето модели са снабдени, предпазват помпата от работа на сухо.

Приложението на този вид помпи е за изпомпване от кладенец или резервоар с ниско ниво на вода, както и за изпомпване на чиста или замърсена вода от мазета, приземни помещения, дренажни шахти и други.

Дренажните потопяеми помпи за силно замърсени води и фекални води са снабдени с нож, който раздробява текстил, гумени, пластмасови и други замърсители във водата с големина до 30-35 мм.

Сондажни водни помпи

Сондажните помпи са вид потопяеми помпи, които се използват за изпомпване на чиста вода от сондажи. Характерно за този вид помпи е, че са много продуктивни. Благодарение на големия напор, който създават, достигат воден стълб от 50-60 метра до над 200 метра.

Сондажните помпи притежават отличителен продълговат корпус, благодарение на който се пускат надълбоко в сондажната яма и достигат източника на вода. За да функционират правилно, трябва да са изцяло потопени във водата, но без да опират дъното на водоизточника, защото в противен случай може да засмучат пясък и да се увреди механиката на помпата.

Корпусът на сондажните помпи е изработен изцяло от неръждаема стомана и месинг. Снабдени са с пулт за управление и със защита против работа на сухо или промени в захранващото напрежение.

Специфично при сондажните помпи е начинът им на инсталация и необходимостта от удължаване на захранващия кабел съобразно дълбочината на сондажа. Отношение към монтажа имат също диаметърът на сондажа към този на помпата, чистотата на водата, разстоянието до дъното и т.н. Ето защо препоръчваме консултация с професионалисти при тази операция.

Инверторни помпиИнверторна помпа за вода за градината и дома

Инверторните помпи са по-специфичен вид помпи в сравнение с изброените до момента. Те не се използват широко за напояване в градината, а основно за водоснабдяване в жилищни сгради. Този вид помпи работят с чиста вода, много по-мощни са (до 600W) и могат да увеличават налягането в мрежата.

На практика това са автоматични помпени системи, които са снабдени с инвертор, микросъд под налягане, сензор за налягане, управляващ блок и възвратен клапан.

Повечето такива помпи работят под постоянно налягане, а сензорът им за налягане открива всяко отклонение от посочените параметри. Скоростта на помпата се регулира в зависимост от поддържаното налягане и необходимия работен дебит на системата.

Как да изберете помпата за вашите нужди

Не е лесно да изберете помпата, която най-добре ще отговаря на вашите нужди и изисквания. Нужно е да съобразите редица фактори като:
 • Работно налягане на водоснабдителната система;
 • Зониране на поливните кръгове в градината;
 • Специфики и нивелация на водоизточника;
 • Чистото на водата;
 • Технически характеристики на помпата.
Екипът на Стабил Агро Трейд е на ваше разположение, за да ви предложи необходимата консултация и препоръки при избора на водна помпа, както и при изграждане на проект за поливна система. При нас ще откриете още над 6000 продукта за вашето зелено пространство.
Магазин на Стабил Агро Трейд
Екипът ни притежава над 20 години опит в проектирането на поливни системи и ще отговори на всяко ваше запитване. Свържете се с нас на тел. 0884 919 208, e-mail: online@stabilagro.com или ни посетете на място във физическия ни магазин: гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе №53.