За контакти: +359 884 919 208
Безплатна доставка при поръчки над 100 лв.
Проектиране и монтаж

Меню

Нова селскостопанска политика
Категория: Градина

Нова селскостопанска политика за повече млади фермери

качена на: 07 Септември 2015
Създаването на все повече стандарти в селското стопансто, изисквания в качеството на отгледжаните продукти и затягането на контролните норми, изисква правителствените организации да направят сериозни крачки в помощ на младите фермери.

До скоро всеки млад, амбициозен и решен да се отдад е на селското стопанство фермер можеше да кандидатства и да бъде одобрен единствено чрез земеделския фонд и програма за развитие на селските райони.
 

Какво се промени:

От тази година стартира нова програма, която ще бъде активна до 2020 година. Тя е изцяло съобразена с младите фермери, които тепърва навлизат в сферата на селското стопанство или имат нужда от подкрепа, като е предвидена субсидия от 25% на пакет декар.
 

Какви са изискванията към кандидатите:

- Кандидатите могат да бъдат юридически лица без ограничение в правната норма, но е задължително дружеството да се управлява от млад човек;
- Могат да участват и физически лица, които не трябва да са навършили 40г. в годината, в която кандидатстват.

Разбира се, всеки желаещ да участва и да бъде нов млад земеделец трябва да има съответната образователно-квалификационна степен:

- Висше или средно специално в областта
- Висше образование по ветеринарна медицина или селско стопанство
- Икономика с аграрна насоченост
- Завършен курс или придобита професионална квалификация
Задължително условие е фермерът да е регистриран в последните 5г. като такъв, т.е първия път когато е подал заявление. Също така основно условие е канидадатът да отговаря на изискванита за единно плащане.
 

Улеснено кандидатсване:

Кандидатстването е улеснено и може да се запишете и за двете програми
- Едновременно може да се получават и двете субсидии
- Системата е унифицирана, ако кандидата отговаря на условията за Земеделския фонд, то той покрива изискванията за Новата стартова програма.