АГРО БЛОГ

  • Начало
  • Агро Блог
  • Реализиран проект в град Хисаря от фирма Стабил Агро Трейд – изграждане на ландшафтна поливна система

Реализиран проект в град Хисаря от фирма Стабил Агро Трейд – изграждане на ландшафтна поливна система

Хотел и необработена градина, на копто се инсталират роторни разпръсквачи

Поливната система с потъващи разпръсквачи, е най-подходяща озеленяването и изграждането на тревни площи в хотелиерството и имоти със затревени участъци. Целта на използването на поливна система е да се даде адекватен отговор на нуждите на растенията, от вода чрез рационално използване на ресурсите. Изкуствено създадените зелени площи, често са значително по-уязвими и нестабилни. За поддържане на естетическия им вид са нужни прецизно дозирани и навременни грижи. Този тип поливни системи не възпрепятстват полагането на редовни грижи по косене, аериране и подхранване на тревния чим.

Фирма Стабил Агро Трейд ЕООД стартира реализирането на проект за напоителна система в град Хисар, на хотелски комплекс и спа център. Екипът ни от проектанти извърши цялостен инженеринг на поливния участък. И ето че, се сблъскахме с първото предизвикателство.
В хотелския комплекс вече частично беше изградена мрежа от:
- поставени помпи с определените параметри и дебити;
- тръби с диаметър и разположение, с който се налага да се съобразим;
- заложено окабеляване по преценка на възложителя.

Системата, която проектирахме и планирахме, трябваше да съобрази изцяло с наличните заложени параметри, но и същевременно да бъде съобразена с нуждите от вода на растенията, както и да се спазят всички правила и изисквания при конструирането на ландшафтна поливна система. А площта, с която трябваше да се справим включва – тревни площи около басейна (предвидени за отдих на почиващите), алеи около хотела, тревни площи в задната част на комплекса.

Предвид наличната система и определени параметри, екипът на Стабил Агро Трейд заложи основно на елементи за автоматично управление на поливния процес на производителя – Rain (Италия), както и разпръсквачи на Rain Bird.
С включени следните елементи:
- програматор с автоматизирано управление Rain;
- сензор за дъжд Rain;
- електро-магнитни клапани Rain;
- роторни и дефлекторни разпръсквачи Rain Bird, набор от спрейърни VAN дюзи и K-Rain дюзи.

“За изграждането на напоителна система, при налични зададени предварително параметри, беше поредното предизвикателство за инженеринг и монтаж от страна на нашия екип! Благодарение на дългогодишния ни опит в проектирането и изграждането на нестандартни системи, успяхме да конструираме и реализираме ефективна работеща автоматизирана напоителна система!“

Назад