АГРО БЛОГ

Нова селскостопанска политика за повече млади фермери

Трактор обработва селскостопанска площ по новите промени
Създаването на все повече стандарти в селското стопансто, изисквания в качеството на отгледжаните продукти и затягането на контролните норми, изисква правителствените организации да направят сериозни крачки в помощ на младите фермери.

До скоро всеки млад, амбициозен и решен да се отдад 
е на селското стопанство фермер можеше да кандидатства и да бъде одобрен единствено чрез земеделския фонд и програма за развитие на селските райони.
 
Какво се промени:
От тази година стартира нова програма, която ще бъде активна до 2020 година. Тя е изцяло съобразена с младите фермери, които тепърва навлизат в сферата на селското стопанство или имат нужда от подкрепа, като е предвидена субсидия от 25% на пакет декар.
 
Какви са изискванията към кандидатите:
- Кандидатите могат да бъдат юридически лица без ограничение в правната норма, но е задължително дружеството да се управлява от млад човек;
- Могат да участват и физически лица, които не трябва да са навършили 40г. в годината, в която кандидатстват.

Разбира се, всеки желаещ да участва и да бъде нов млад земеделец трябва да има съответната образователно-квалификационна степен:
- Висше или средно специално в областта
- Висше образование по ветеринарна медицина или селско стопанство
- Икономика с аграрна насоченост
- Завършен курс или придобита професионална квалификация
Задължително условие е фермерът да е регистриран в последните 5г. като такъв, т.е първия път когато е подал заявление. Също така основно условие е канидадатът да отговаря на изискванита за единно плащане.
 
Улеснено кандидатсване:
Кандидатстването е улеснено и може да се запишете и за двете програми
- Едновременно може да се получават и двете субсидии
- Системата е унифицирана, ако кандидата отговаря на условията за Земеделския фонд, то той покрива изискванията за Новата стартова програма
Назад