АГРО БЛОГ

Как да подготвим тревните площи за новия сезон?

Човек държи поникнало разстение в пръст

Със затоплянето на времето, е необходимо да започнем да мислим и за подготоката на тревните площи. Как правилно да подготвим почвата за торене, какви продукти да използваме и в какви пропорции.

Подготовката на почвата:
Независимо от вида и начина на засаждане, всички видове треви се развиват най-добре в леки и водопропускливи почви. Ако пък нивото на подпочвените води е високо или почвата е тежка и глинеста, може да се наложи предварително дрениране на терена чрез изкопаване на дренажна система и поставяне на събиращи и отвеждащи водата перфорирани тръби. При глинести почви например се препоръчва размесването ù с пясък в повърхностния 20-сантиметров пласт. За добрия краен резултат най-важна е предварителната подготовка на почвата. При създаване на нови тревни площи теренът трябва да се нивелира и подравни, а почвата да се прекопае на дълбочина 25–30 cm. В малката домашна градина се прави с права лопата. При големи площи се използва малък трактор, а за разрохкване на почвата – култиватор. Почвата трябва да бъде добре раздробена, като камъните и коренищата се събират и изхвърлят. При малки площи е желателно повърхностният слой пръст да се пресее през едро сито. Накрая се подравнява и повърхностният пласт леко разрохква с гребло, при което по-едрите бучки се разбиват. След това теренът се оставя за около седмица-две. През това време плевелите поникват и лесно може да бъдат премахнати още в зародиш с мотика или чрез третиране с хербициди. Накрая почвата се наторява.

Торене и специфики на процеса:
В специализираните магазини се предлагат всички необходими торове за подхранване на почвата. Използват се предимно комбинирани торове, включително съдържащи всички необходими минерални съставки, специализирани за поддръжка на тревни площи. Предлагат се и специално разработени комбинирани торове, които се разлагат бавно и разпръснати в малки количества, осигуряват дълготрайно подхранване с необходимите хранителни вещества. Тори се предимно в периода на активен растеж на тревата или от април до края на октомври с промеждутък от около 4–5 седмици между всяко торене. При използване на активно действащи комбинирани торове торенето се извършва 4–5 пъти на сезон. При специални бавно действащи торове се тори 2–4 пъти годишно. Последното за годината есенно торене също е важно, защото се улеснява възприемането на хранителни вещества чрез корените на тревата при леко замръзнали почви. Използваните торове и годишната норма на торене зависят и от вида на тревата.

Като универсален пример за годишно торене с комбинирани торове може да се препоръча следната схема:
- Март-април – 10–15 g/m² ;
- Юни – 4–6 g/m²;
- Септември – 10–12 g/m²;
- Октомври-ноември – 5–6 g/m²

Назад