РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Ландшафтна система с. Юнаците

Напоителна система пред къща с брези

Ландшафтна поливна система с ръчно управление на поливния процес. Поливане на тесни и дълги тревни площи посредством дефлекторни разпръсквачи с правоъгълни спрейърни дюзи.