РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Ландшафт - гр.Пазарджик

Зелено поле и три рототни разпръсквача за напояване

Информация за проекта:

Автоматизирана ландшафтна поливна система изпълнена с роторни разпръсквачи и участъци с капково напояване.